Spoštovani starši oz. skrbniki in učenci!

Dobili smo nekaj pritožb, da nekateri učenci nepooblaščeno snemajo in fotografirajo videoure.

V izogib morebitnim varnostnim incidentom opozarjamo tako učence kot starše oz. zakonite zastopnike učencev, da je snemanje pogovorov, razprav posameznikov na različnih sestankih in snemanje izvajanja pouka na daljavo, ob odsotnosti zakonskega temelja, nedopustno in ni dovoljeno ter je (za zakonito obdelavo podatkov) potrebna vnaprejšnja privolitev udeleženih posameznikov. Zavod bo zoper kršitelja varstva osebnih podatkov primoran ukrepati.

Celotno obvestilo Centra za pravno pomoč si lahko preberete tukaj.

O tem ste na naši spletni strani že bili obveščeni 11.11.2020.